Polska Korporacja Recyklingu - Odbiór i przetwarzanie zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych, elektrośmieci, elektroodpady

Przedsiębiorstwa
Klienci indywidualni