Polska Korporacja Recyklingu


Nasze Certyfikaty norm

ISO 9001, 14001, 27001
oraz System EMAS

Certyfikaty norm
ISO 9001, 14001, 27001 oraz System EMAS

Proekologiczne podejście w realizowaniu procesów, będących zakresem działalności Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o. o. jest obecne w naszej firmie od początku jej istnienia. Pro-środowiskowe podejście naszej organizacji stanowi jedną z „kluczowych kompetencji” oraz stanowi podstawową wytyczną w zakresie strategicznych celów firmy.

Wyrazem podejścia pro-środowiskowego w działalności Polskiej Korporacji Recyklingu, jest wdrożenie (w 2015 roku) i utrzymywanie w strukturach organizacyjnych firmy, Systemu Zarządzania Środowiskiem, zgodnego z ISO 14001.
W następnych latach wdrożono w firmie kolejne systemy zarządzania: Jakością, ISO 9001 oraz bezpieczeństwem informacji ISO 27001.
W roku 2017, aby dać wyraz naszemu wciąż rosnącemu zaangażowaniu i trosce o środowisko naturalne, wdrożyliśmy w firmie Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS, (ang. Eco Management and Audit Scheme).

Zaangażowanie Polskiej Korporacji Recyklingu w dbałość o stan środowiska naturalnego przejawia się także w podejmowanych przez nas działaniach, które mają na celu upowszechnianie selektywnej zbiórki odpadów – poprzez organizowanie wydarzeń edukacyjnych oraz przyczynienie się do ograniczenia emisji do środowiska z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poprzez jego właściwe przetwarzanie, prowadzenie procesów odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania, a co za tym idzie – ograniczanie emisji płynących z produkcji tego sprzętu.

Żywimy przekonanie, iż takie podejście przyczyni się do polepszenia wizerunku firmy oraz pozwoli na długofalowy rozwój oraz podniesienie jakości życia nas wszystkich, a w szczególności zapewnienie bezpiecznego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015.
Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane:
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.