Polska Korporacja Recyklingu

FAQ
Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

1. Co oznacza symbol przekreślonego kosza występującego na niektórych produktach?
Symbol ten oznacza, że dany produkt nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami, ponieważ może być szkodliwy dla środowiska. Produkty z tym oznaczeniem należy oddawać wyłącznie do punktów zbierania ZSEE. Producent ma obowiązek umieszczenia tego oznaczenia na produkowanym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2. Czy zbieranie odpadów elektrycznych i elektronicznych jest tylko obowiązkiem moralnym?
Nie tylko. Jest także obowiązkiem prawnym ujętym w ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która weszła w życie 21 październiku 2005 i nakłada szereg obowiązków na konsumentów indywidualnych i instytucjonalnych, czyli

  • 2.1 Obywateli
    Obowiązek segregowania odpadów elektrycznych i elektronicznych i oddawania ich do odpowiedniego punktu zbierania (albo w sklepach 1:1, albo w punktach wskazanych przez gminę – każda ilość dowolnego rodzaju). Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie łącznie z innymi odpadami czy porzucenie w lesie) grozi grzywna od 50 do 5000 zł.)

  • 2.2 Instytucje
    (zarówno komercyjne , jak i państwowe): hotele, restauracje, firmy, jak i szkoły, urzędy, banki, poczta, szpitale - czyli instytucje użyteczności publicznej, biura, etc.). Obowiązek segregowania odpadów elektrycznych i elektronicznych i oddawania ich do odpowiedniego punktu zbierania. Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie łącznie z innymi odpadami czy porzucenie w lesie) grożą kary ustawowe.

3. Czy sklepy internetowe też mają obowiązek przyjęcia zużytego sprzętu ?
Tak. Jednak z uwagi na sposób dostarczenia swoich produktów czyli przez firmę transportową, będzie to trudne do wykonania. Sklepy powinny uwzględnić tę sytuację w regulaminie lub wskazać klientowi miejsce gdzie powinien dostarczyć zużyty sprzęt.

4. Ustawa wspomina o tym, że sprzedawca powinien umieścić informację w sklepie na temat punktów zbierania zużytego sprzętu. Gdzie można znaleźć taką listę z punktami?
Lista taka powinna znajdować się w każdym urzędzie gminnym, można ją także znależć na stronach firmy ElektroEko w zakładce "Posiadasz zużyty sprzęt"

5. Co zrobić jeśli sklep do którego chcemy oddać zużyty sprzęt jednocześnie nabywając nowy odmówi nam przyjęcia tego sprzętu?
W takiej sytuacji należy zgłosić się do swojego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumenta. Do jego kompetencji nalezy m.in. :

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Pełna lista kontaktów do lokalnych rzeczników konsumentów znajduje się na stronie http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/

6. Gdzie oddać zużyte świetlówki?
Możemy je od Państwa odebrać w imieniu firmy Elektroeko. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer: 81 74 55 200.

Jeśli masz jakieś inne pytania prosimy wpisać je w okienku w prawym dolnym rogu strony. Postaramy się zamieścić je na stronie wraz z odpowiedziami tak szybko jak będzie to możliwe o ile nie pokrywają się treścią z już istniejącymi pytaniami.