Dokument bez tytułu
 
   

Projekt CSR dla rozwoju

Polskiej Korporacji Recyklingu

Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o. w Lublinie - realizuje
projekt(umowa 16/SPPW/DPP/2013)
"CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu"
Projekt współfinansowany jest przez:
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi.

W ramach projektu wykonaliśmy i wdrażamy między innymi:

1. Audyt Środowiskowy w ramach CSR szansą rozwoju dofinsowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy dla procesu technologicznego w firmie Polska Korporacja Recyklingu z uwzględnieniem cyklu życia wyrobu(LCA) - Część I - Opracowanie metodyki LCA dla procesu technologicznego
Pobierz PDF

2. Audyt Środowiskowy w ramach CSR szansą rozwoju dofinsowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy dla procesu technologicznego w firmie Polska Korporacja Recyklingu z uwzględnieniem cyklu życia wyrobu(LCA) - Część II - Analiza LCA dla procesu technologicznego
Pobierz PDF

3. Analiza potrzeb szkoleniowych i stworzenie programu szkoleniowego
Pobierz PDF

4. System ocen okresowych pracowników
Pobierz PDF

5. Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polskiej Korporacji Recyklingu sp. z o.o. 2013-2014(CSR)
Pobierz PDF

6. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polskiej Korporacji Recyklingu sp. z o.o.
Pobierz PDF

W oparciu o opracowane procedury w zakresie gospodarowania odpadami w procesie przetwarzania, odzysku i recyklingu, wprowadzamy katalog działań dla pełnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz Europejskiego Schematu Ekozarządzania Audytu (EMAS)(ang. Eco-Managment and Audit Scheme)

 Polska Korporacja Recyklingu - newsy

Następna akcja zbierania:


w Lublinie 29 lutego
w Rzeszowie punkt zbierania zlikwidowany
w Świdniku 29 lutego

Zapraszamy serdecznie!

Pomagamy Fundacji Wstań

 Polska Korporacja Recyklingu - Stopka
Polityka ŚrodowiskowaPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 , System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015.
Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.