Dokument bez tytułu
 
   

Często zadawane pytania

1. Co oznacza symbol przekreślonego kosza występującego na niektórych produktach?

Symbol ten oznacza, że dany produkt nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami, ponieważ może być szkodliwy dla środowiska. Produkty z tym oznaczeniem należy oddawać wyłącznie do punktów zbierania ZSEE. Producent ma obowiązek umieszczenia tego oznaczenia na produkowanym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2. Czy zbieranie odpadów elektrycznych i elektronicznych jest tylko obowiązkiem moralnym?

Nie tylko. Jest także obowiązkiem prawnym ujętym w ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która weszła w życie 21 październiku 2005 i nakłada szereg obowiązków na konsumentów indywidualnych i instytucjonalnych, czyli
1. obywateli Obowiązek segregowania odpadów elektrycznych i elektronicznych i oddawania ich do odpowiedniego punktu zbierania (albo w sklepach 1:1, albo w punktach wskazanych przez gminę – każda ilość dowolnego rodzaju). Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie łącznie z innymi odpadami czy porzucenie w lesie) grozi grzywna od 50 do 5000 zł.)
2. instytucje (zarówno komercyjne , jak i państwowe): hotele, restauracje, firmy, jak i szkoły, urzędy, banki, poczta, szpitale - czyli instytucje użyteczności publicznej, biura, etc.). Obowiązek segregowania odpadów elektrycznych i elektronicznych i oddawania ich do odpowiedniego punktu zbierania. Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie łącznie z innymi odpadami czy porzucenie w lesie) grożą kary ustawowe.

3. Czy sklepy internetowe też mają obowiązek przyjęcia zużytego sprzętu ?

Tak. Jednak z uwagi na sposób dostarczenia swoich produktów czyli przez firmę transportową, będzie to trudne do wykonania. Sklepy powinny uwzględnić tę sytuację w regulaminie lub wskazać klientowi miejsce gdzie powinien dostarczyć zużyty sprzęt.

4. Ustawa wspomina o tym, że sprzedawca powinien umieścić informację w sklepie na temat punktów zbierania zużytego sprzętu. Gdzie można znaleźć taką listę z punktami?

Lista taka powinna znajdować się w każdym urzędzie gminnym, można ją także znależć na stronach firmy ElektroEko w zakładce "Posiadasz zużyty sprzęt"

5. Co zrobić jeśli sklep do którego chcemy oddać zużyty sprzęt jednocześnie nabywając nowy odmówi nam przyjęcia tego sprzętu?

W takiej sytuacji należy zgłosić się do swojego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumenta. Do jego kompetencji nalezy m.in. : zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Pełna lista kontaktów do lokalnych rzeczników konsumentów znajduje się na stronie http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/

6. Gdzie oddać zużyte świetlówki?

Możemy je od Państwa odebrać w imieniu firmy Elektroeko. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer: 81 74 55 200.

7. Jeśli masz jakieś inne pytania prosimy wpisać je w okienku poniżej. Postaramy się zamieścić je na stronie wraz z odpowiedziami tak szybko jak będzie to możliwe o ile nie pokrywają się treścią z już istniejącymi pytaniami.

 Polska Korporacja Recyklingu - newsy

Następna akcja zbierania:


w Lublinie 29 lutego
w Rzeszowie punkt zbierania zlikwidowany
w Świdniku 29 lutego

Zapraszamy serdecznie!

Pomagamy Fundacji Wstań

 Polska Korporacja Recyklingu - Stopka
Polityka ŚrodowiskowaPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 , System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015.
Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.