Dokument bez tytułu
 
   

Firma Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o.

zrealizowała projekt z Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw współfinansowany ze środków unijnych i budżetu Państwa

Tytuł projektu:

„Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PKR Sp. z o.o. na rynku krajowym.”

Krótki opis projektu:

Celem zasadniczym projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ITC) w celu wdrożenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów poprzez zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń oraz innowacyjnego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem wspomagającego pracę urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, a także gromadzenie, przetwarzanie informacji o nowych produktach w formie elektronicznej. Powyższe cele strategiczne firma zamierza osiągnąć poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, technologicznych i organizacyjnych oraz zapewnieniu ochrony środowiska naturalnego. Efekt to poprawa jakości i technologii produktów oferowanych przez spółkę.

Nazwa Beneficjenta:
Polska Korporacja Recyclingu Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 17 D,
20-234 Lublin

Numer Projektu

RPLU.01.03.00-06-126/11

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

 Polska Korporacja Recyklingu - newsy

Następna akcja zbierania:


w Lublinie 26 października

w Rzeszowie w listopadzie akcja odwołana
w Świdniku 26 października


Zapraszamy serdecznie!

 Polska Korporacja Recyklingu - Stopka
Polityka Środowiskowa


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 , System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015.
Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.