Dokument bez tytułu
 
   

Firma Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o.

zrealizowała projekt z działania 1.4 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw współfinansowany ze środków unijnych i budżetu Państwa

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku przemysłowego w Lublinie.”

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię wykorzystywaną w istniejącym budynku przemysłowym o powierzchni 2 973m², w którym Wnioskodawca prowadzi swoją działalność gospodarczą oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, co w konsekwencji będzie miało znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza. Ponadto realizacja projektu ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa i kosztów eksploatacyjnych, poprawę bilansu energetycznego budynku firmy oraz oszczędzanie zasobów surowców energetycznych.

Nazwę Beneficjenta:

"Polska Korporacja Recyklingu" Sp. z o. o.

Numer projektu:

09.12-WND-RPLU.01.04.01-06-165/12

Wartość dofinansowania: 199 865.78

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

 Polska Korporacja Recyklingu - newsy

Następna akcja zbierania:


w Lublinie 26 października

w Rzeszowie w listopadzie akcja odwołana
w Świdniku 26 października


Zapraszamy serdecznie!

 Polska Korporacja Recyklingu - Stopka
Polityka Środowiskowa


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 , System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015.
Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.