Dokument bez tytułu
 
   

Przetargi i Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na:

1. Opracowanie systemu ocen okresowych pracowników
termin: 28.03.2014.
Pobierz PDF(SKAN)

2. Opracowanie Analizy potrzeb szkoleniowych wraz ze stworzeniem programu szkoleniowego
- termin: 28.03.2014r.
Pobierz PDF(SKAN)

3. Opracowanie
a.) Audytu środowiskowego dla procesu technologicznego w firmie Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. z uwzględnieniem całego cyklu życia wyrobu(Life Cycle Assessment - LCA) -
Część 1 - opracowanie metodyki LCA dla procesu technologicznego

- termin: 28.04.2014r.
b.) Audytu środowiskowego dla procesu technologicznego w firmie Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. z uwzględnieniem całego cyklu życia wyrobu(Life Cycle Assessment - LCA) -
Część 2 - Analiza LCA dla procesu technologicznego

- termin: 28.04.2014r.
Pobierz PDF(SKAN)

4. Opracowanie programu komunikacji społecznej w zakresie nowatorskiej strategii CSR
- termin: 30.04.2014r.
Pobierz PDF(SKAN)

5. Opracowanie wdrożenie systemu zarządania środowiskowego
- termin: 19.05.2014r.
Pobierz PDF(SKAN)

6. Opracowanie Raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa
- termin: 28.05.2014r.
Pobierz PDF(SKAN)

7. Opracowanie programu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
- termin: 29.05.2014r.
Pobierz PDF(SKAN)

8. Opracowanie Raportu dla Polskiej Korporacji Recyklingu: Budowa kultury społecznej odpowiedzialności biznesu
- termin: 29.05.2014r.
Pobierz PDF(SKAN)

9. "Dostawę i roboty demontażowo-montażowe polegające na wymianie istniejących otworów okiennych(okien) zewnętrznych, w ramach stalowych na otwory okienne w ramach z PCV, izolowane termicznie o współczynniku przenikania - U=1,4W/m2*K"
- termin: 06.10.2014r.
Pobierz PDF(SKAN)

10. "Dostawę i roboty demontażowo-montażowe polegające na dociepleniu istniejących ścian zewnętrznych budynku przemysłowego wełną mineralną o grubości 150mm o współczynniku przewodzenia (Alfa)=0,04W/m*K(z zastosowaniem paneli elewacyjnych zewnętrznych)"
- termin: 06.10.2014r.
Pobierz PDF(SKAN)

 Polska Korporacja Recyklingu - newsy

Następna akcja zbierania:


w Lublinie już 27 stycznia
w Rzeszowie już 3 lutego
w Siedlcach 10 lutego

Zapraszamy serdecznie!

 Polska Korporacja Recyklingu - Stopka
Polityka Środowiskowa


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
** - Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 , System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 : 2015  i System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 : 2013.