Dokument bez tytułu

Szanowni Państwo,

Polska Korporacja Recyklingu jest największym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, który zasięgiem swego działania obejmuje całe województwo lubelskie, podkarpackie oraz podlaskie i część świętokrzyskiego i mazowieckiego.

W swojej ofercie mamy:

 • Przetwarzanie (w sposób bezpieczny dla środowiska) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i opraw oświetleniowych oraz wystawianie w związku z tą formą działalności Kart Przekazania Odpadów
 • Odbiór elektroodpadów od firm zbierających i od firm wytwarzających
 • Akcje zbierania od ludności
 • Recykling odpadów
 • Odbiór i przetwarzanie odpadów poprodukcyjnych i gabarytowych na paliwo alternatywne RDF *
 • Produkcja paliwa alternatywnego RDF *
  • o kaloryczności 16.000 - 22.000 kcal
  • o kaloryczności 22.000 - 26.000 kcal
 • Utylizacja i recykling dokumentów i trwałe niszczenie nośników informatycznych *(dyski twarde, taśmy, dystkietki itp.)
 • Utylizacja i recykling odpadów poużytkowych *
  • poprodukcyjnych
  • gabarytowych
 • Zbieranie świetlówek
 • Zbieranie i recykling baterii
Naszą ofertę współpracy kierujemy zarówno do firm zajmujących się profesjonalnie zbieraniem odpadów jak również do firm, które są wyłącznie ich wytwórcami . EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA to podstawowe aspekty, którymi Polska Korporacja Recyklingu kieruje się w codziennej działalności. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY wszystkich zainteresowanych! (kontakt) Naszą ofertę współpracy kierujemy zarówno do firm zajmujących się profesjonalnie zbieraniem odpadów jak również do firm, które są wyłącznie ich wytwórcami .

(kontakt)

* - „Produkty wprowadzone do oferty firmy w wyniku realizacji projektu „Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PKR sp. z o.o. na rynku krajowym” współfinansowanego ze środków unijnych i budżetu Państwa w ramach RPO WL 2007-2013
 Stopka
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland


Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 , System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015.
Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.