Dokument bez tytułu

Odbiór odpadów ZSEiE

Odpady elektryczne i elektroniczne są jednymi z najbardziej złożonych substancji z jakimi mamy do czynienia. Dlatego też, aby odpowiednio z nimi postępować należy posiadać stosowną wiedzę oraz odpowiednią technologię i doświadczenie jak również odpowiednie decyzje w zakresie gospodarki odpadami.

Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o. Zakład Przetwarzania w Lublinie zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zapewniamy odbiór tego typu odpadów bez względu na ilości i odległość oraz bezpieczny dla środowiska przerób, odzysk i recykling zgodny z obowiązującymi przepisami polskimi oraz Unii Europejskiej.

Ustawa o odpadach oraz Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na różne podmioty działające na rynku obowiązek selektywnej zbiórki zużytego sprzętu i następnie przekazywania go posiadającym odpowiednie zezwolenia zakładom przetwarzania.

Dla każdego podmiotu (sklepy, gminy, firmy zbierające, przedsiębiorstwa będące wytwórcami odpadów) posiadamy kompletną ofertę.

Prosimy o kontakt z nami w celu nawiązania współpracy: info@pkrecykling.pl

 Stopka
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland


Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
** - Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 , System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 : 2015  i System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 : 2013.