Dokument bez tytułu

Nazwa Beneficjenta:
"Polska Korporacja Recyklingu" Sp. z o. o.

tytuł projektu:
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. w Lublinie w celu wzmocnienia innowacyjnej gospodarki recyrkulacyjnej.

krótki opis projektu:
Celem Projektu jest inwestycja w utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. w Lublinie dla wzmocnienia innowacyjnej gospodarki recyrkulacyjnej u Wnioskodawcy jak i dla całego obszaru (w tym przede wszystkim województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i mazowieckie) objętego zasięgiem działalności Wnioskodawcy. Przedmiot Projektu dotyczy inwestycji początkowej w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, w którym wydzielone w strukturze organizacyjnej centrum badawczo-rozwojowe będzie funkcjonować poprzez współdziałanie wyspecjalizowanych nowych działów:

1) zaplecza projektowego dla technologii automatyzacji i optymalizacji segregacji odpadów i ich frakcji, w szczególności odpadów pochodzących z gospodarstw domowych;

2) zaplecza laboratoryjnego dla procesów badawczych w zakresie odzysku i recyklingu metali ze złomu elektronicznego metodami hydrometalurgicznymi oraz bio-metalurgicznymi, morfologii odpadów i ich frakcji oraz ich właściwości fizyko-chemicznych.

3) zaplecza testowego dla zaprojektowanych nowych technologii w celu zwiększenia efektywności przetwarzania odpadów w procesach odzysku i recyklingu;

W Projekcie przewiduje się jako wiodącą innowację procesową, ponieważ prowadzone prace badawcze będą związane z opracowaniem technologii dla optymalizacji i automatyzacji procesów segregacji odpadów oraz separacji frakcji materiałowych w gospodarce odpadami pochodzących z gospodarstw domowych. Uzyskanie wsparcia w ramach konkursu umożliwi utworzenie infrastruktury potrzebnej do przeprowadzenia przez Wnioskodawcę zaplanowanych w agendzie badawczej prac badawczo-rozwojowych oraz efektywne przygotowanie Wnioskodawcy do wdrożenia jej rezultatów.

 Stopka
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland


Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
** - Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 , System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 : 2015  i System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 : 2013.