Dokument bez tytułu

Recykling odpadów

Polska Korporacja Recyklingu jest
recyklerem dla następującego kodu odpadu:

  • 160199 I kabel samochodowy
  • 170411 I kabel z rozbiórek
  • 160216 I kabel ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wystawiamy zaświadczenia o odzysku i recyklingu!
W celu nawiązania z nami współpracy w zakresie dostarczania/odbioru w/w odpadów prosimy o kontakt telefoniczny: 81 748-52-50 lub pod adresem mail'owym: info@pkrecykling.pl

 Stopka
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland


Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
** - Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 , System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 : 2015  i System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 : 2013.