Przetwórz z nami
Swój Świat na lepszy

Szanowni Państwo,

Polska Korporacja Recyklingu jest największym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, który zasięgiem swego działania obejmuje całe województwo lubelskie, podkarpackie oraz podlaskie i część świętokrzyskiego i mazowieckiego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY wszystkich zainteresowanych!
Naszą ofertę współpracy kierujemy zarówno do firm zajmujących się profesjonalnie zbieraniem odpadów jak również do firm, które są wyłącznie ich wytwórcami.

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA to podstawowe aspekty, którymi Polska Korporacja Recyklingu kieruje się w codziennej działalności.

Wyrazem podejścia pro-środowiskowego w działalności Polskiej Korporacji Recyklingu, jest wdrożenie (w 2015 roku) i utrzymywanie w strukturach organizacyjnych firmy, Systemu Zarządzania Środowiskiem, zgodnego z ISO 14001.
W następnych latach wdrożono w firmie kolejne systemy zarządzania: Jakością, ISO 9001, oraz bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

W roku 2017, aby dać wyraz naszemu wciąż rosnącemu zaangażowaniu
i trosce o środowisko naturalne, wdrożyliśmy w firmie Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS, (ang. Eco Management and Audit Scheme).

W roku 2020 pozytywna weryfikacja systemu zarządzania utrata statusu odpadu zakończyła się uzyskaniem certyfikatu który zaświadcza, że dany system stosuje się w zakresie: „Odzysk odpadów złomu żelaza i stali, aluminium i miedzi prowadzący do utraty statusu odpadów.”

oferta bia
Oferta dla importerów baterii i akumulatorów

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009 nr 79, poz. 666) nałożyła szereg zadań na firmy wprowadzające baterie lub akumulatory do obrotu...

więcej...
oferta producenci
Oferta dla importerów i producentów Sprzętu EiE

Polska Korporacja Recyklingu oferuje pomoc przedsiębiorcom wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu na rynek krajowy...

więcej...
przetwarzanie
Przetwarzanie Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony...

więcej...
odbior
Odbiór odpadów ZSEiE

Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o. Zakład Przetwarzania w Lublinie zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zapewniamy odbiór tego typu odpadów bez względu na ilości i odległość...

więcej...
kable
Recykling odpadów kablowych

Polska Korporacja Recyklingu jest recyklerem dla następującego kodu odpadu: 160199 I kabel samochodowy 170411 I kabel z rozbiórek 160216 I kabel ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego...

więcej...
nosniki
Utylizacja i recykling dokumentów trwałe niszczenie nośników informatycznych

Polska Korporacja Recyklingu oferuje pomoc przedsiębiorcom wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu na rynek krajowy...

więcej...
źródła światła
Odbiór źródeł światła

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony...

więcej...
odbiorydomowe.pl
Pozbądź się elektrośmieci
bez wychodzenia z domu!

oferta bia
Stałe Punkty Zbierania

Zapraszamy do oddawania elektrośmieci do stałych punktów zbierania

więcej...
pusta
Akcje zbierania

W ostatnią sobotę m-ca, możesz oddać elektrośmieci do jednego z mobilnych punktów zbierania

więcej...
polityka srodowiskowa
Polityka Środowiskowa

Realizujemy strategię stałego wzrostu poziomu naszych usług

więcej...
sob
PKR - Społecznie Odpowiedzialny Biznes

Współne wartości elementem naszych działań rynkowych

więcej...

EMAS
Europejski System
Zarządzania Środowiskowego

Polska Korporacja ma wdrożony i certyfikowany
Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS

więcej...

cbr
Projekt CSR dla rozwoju PKR

Realizujemy projekt (umowa 16/SPPW/DPP/2013)...

więcej...
Pytania - miniczat

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie
naszej działalności, zachęcamy do
skorzystania z miniczatu

więcej...

przetargi, praca
Przetargi i Zamówienia

Informacje na temat realizowanych inwestycji

więcej...
Oferty pracy
Oferty Pracy

dla osób ubiegających się o pracę w naszej firmie

więcej...
Decyzje
Decyzje

numery naszych decyzji środowiskowych

więcej...

Adres


Polska Korporacja Recyklingu
sp. z o.o.


20-234 Lublin
ul.Metalurgiczna 15c
NIP: 9462513135
REGON: 060131617
BDO: 000000198

Kontakt


tel./fax (81) 74 85 250
tel. kom. 601 190 142
email: info@pkrecykling.pl

Zgłoszenia odbioru elektrośmieci:
tel. (81) 74 55 200

stopka

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu.
Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane:
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.