Przetwórz z nami
Swój Świat na lepszy


Szanowni Państwo,

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o. o. w Lublinie (PKR) powstała w kwietniu 2006 roku jest jednym z największych zakładów przetwarzania i recyklerów Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEiE) w kraju. Rozwija i wdraża innowacyjne technologie recyklingu odpadów poużytkowych wnosząc istotny wkład w budowę gospodarki cyrkularnej opartej na wiedzy i technologii.

Firma posiada nowoczesne linie technologiczne do automatycznego i całkowitego przetwarzania i recyklingu frakcji urządzeń chłodniczych, gabarytowych urządzeń AGD, RTV, IT, elektrycznego sprzętu sportowego oraz innych urządzeń sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które spełniają najwyższe wymagania regulacyjne prawa polskiego i europejskiego w zakresie przetwarzania i recyklingu odpadów.

PKR w codziennej pracy stosuje podejście zgodne polityką zrównoważonego rozwoju, realizując w pełni cele w nim określone. Ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego (EMAS) oraz wdrożone i corocznie audytowane i walidowane systemy zarządzania jakością i środowiskiem. Strategiczne podejście w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, (CSR) w aspekcie zewnętrznym rozwija relacje ze społecznym otoczeniem; organizacjami sektora społecznego, (OSP, Kluby sportowe, Fundacje charytatywne, Społeczne Organizacje Kościelne, Jednostki sektora samorządowego, Organizacje oświatowe i kulturalne oraz w szczególności organizacje realizujące cele ochrony klimatu i środowiska człowieka; oraz w aspekcie wewnętrznym rozwija relacje oparte na podnoszeniu kwalifikacji oraz przekazywaniu wiedzy i doświadczeń z uczestnikami programu „Kadry kluczowej” w Organizacji.

PKR, realizując przyjęte w polityce środowiskowej kierunkowe cele ukierunkowane na dążenie do zero-emisyjności, dąży do doskonalenia procesów przetwarzania według zasady „zero waste”. Stale podnosi poziom kompetencji i innowacyjności w procesie tworzenia „czystych technologii” przetwarzania i recyklingu, ograniczania energochłonności procesów oraz optymalizacji wykorzystania zasobów.

Kierownictwo Polskiej Korporacji Recyklingu aktywnie uczestniczy w pracach konsultacyjnych, w tym na poziomie krajowym w zakresie kształtowania i rozwoju polityki Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), jest jednym z założycieli Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu -Krajowego Klastra Kluczowego.

Firma stale inwestuje w badania i rozwój, aby lepiej wykorzystać potencjał zrównoważonych innowacji.

PKR w 2020 roku istotnie powiększyła swój potencjał badawczy i wdrożeniowy, tworząc wyodrębniona jednostkę organizacyjną- Centrum Badawczo - Rozwojowe (CBR).

W ramach Centrum prowadzone są prace badawcze i wdrożeniowe w zakresie innowacyjnych agend odzysku i recyklingu surowcowego: polimerów, metali, w tym metali tzw. „krytycznych” oraz re-surowców mineralnych. Współpracujemy z Ośrodkami badawczymi czołowych Polskich Uczelni, jednostek Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutów Naukowych sieci „Łukasiewicz” Realizujemy Programy „Doktoratu wdrożeniowego” oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji Kadry Przedsiębiorstwa;
Strategia w zakresie doskonalenia oraz innowacyjności technik przetwarzania odpadów, realizowana jest między innymi przy wykorzystaniu środków wsparcia w projektach europejskich.

Kluczowe inwestycje są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE; w tym m. in. takich jak np. „Wdrożenie innowacji procesowej związanej z destrukcją i odzyskiwaniem re-surowców ze zużytych urządzeń chłodniczych (w tym frakcji poliuretanowych jako surowca do wytwarzania eko-sorbentu olejowego)…” (Program Operacyjny Polska Wschodnia 2017-2020)

Jednym z efektów projektu jest stworzenie unikatowej w skali europejskiej i światowej technologii produkcji wysokowydajnego sorbentu pouliretanowego, (hydrofobowego); powstałego w 100% z recyklingu: „Re-Absorbent Oil” do skutecznego zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałych i z powierzchni wód.

Najnowszym wdrożeniem PKR, realizowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, jest automatyzacja i wykorzystanie jednoczesności sortowania polimerów oraz wdrożenie inteligentnego systemu regranulacji odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych oraz układu instalacji do stosowania tego sposobu w celu wzmocnienia procesów gospodarowania cyrkulacyjnego.

Efektem wdrożonych innowacji o charakterze zarówno procesowym jak i produktowym jest powstanie w ramach działalności przedsiębiorstwa całej gamy nowych, innowacyjnych, wysokiej jakości produktów cyrkularnych, ograniczających zużycie naturalnych zasobów przy zastosowaniu w szerokim zakresie procesów automatyki i robotyki przemysłowej wspartej realizacją innowacyjnych agend badawczych i wdrożeniowych, uzyskaniem patentów i znaków ochronnych oraz nagród przyznawanych przez niezależne organizacje społeczne i naukowe.

Polska Korporacja Recyklingu wpisuje się tym samym w unijny plan działania na rzecz gospodarki cyrkularnej, który określa mapę drogową przejścia na gospodarkę cyrkularną, ze szczególnym uwzględnieniem ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów i produktów.
oferta bia
Oferta dla importerów baterii i akumulatorów

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009 nr 79, poz. 666) nałożyła szereg zadań na firmy wprowadzające baterie lub akumulatory do obrotu...

więcej...
oferta producenci
Oferta dla importerów i producentów Sprzętu EiE

Polska Korporacja Recyklingu oferuje pomoc przedsiębiorcom wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu na rynek krajowy...

więcej...
przetwarzanie
Przetwarzanie Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony...

więcej...
odbior
Odbiór odpadów ZSEiE

Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o. Zakład Przetwarzania w Lublinie zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zapewniamy odbiór tego typu odpadów bez względu na ilości i odległość...

więcej...
kable
Recykling odpadów kablowych

Polska Korporacja Recyklingu jest recyklerem dla następującego kodu odpadu: 160199 I kabel samochodowy 170411 I kabel z rozbiórek 160216 I kabel ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego...

więcej...
nosniki
Utylizacja i recykling dokumentów trwałe niszczenie nośników informatycznych

Polska Korporacja Recyklingu oferuje pomoc przedsiębiorcom wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu na rynek krajowy...

więcej...
źródła światła
Odbiór źródeł światła

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony...

więcej...
odbiorydomowe.pl
Pozbądź się elektrośmieci
bez wychodzenia z domu!

oferta bia
Stałe Punkty Zbierania

Zapraszamy do oddawania elektrośmieci do stałych punktów zbierania

więcej...
pusta
Akcje zbierania

W ostatnią sobotę m-ca, możesz oddać elektrośmieci do jednego z mobilnych punktów zbierania

więcej...
polityka srodowiskowa
Polityka Środowiskowa

Realizujemy strategię stałego wzrostu poziomu naszych usług

więcej...
sob
PKR - Społecznie Odpowiedzialny Biznes

Współne wartości elementem naszych działań rynkowych

więcej...

EMAS
Europejski System
Zarządzania Środowiskowego

Polska Korporacja ma wdrożony i certyfikowany
Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS

więcej...

cbr
Projekt CSR dla rozwoju PKR

Realizujemy projekt (umowa 16/SPPW/DPP/2013)...

więcej...
Pytania - miniczat

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie
naszej działalności, zachęcamy do
skorzystania z miniczatu

więcej...

przetargi, praca
Przetargi i Zamówienia

Informacje na temat realizowanych inwestycji

więcej...
Oferty pracy
Oferty Pracy

dla osób ubiegających się o pracę w naszej firmie

więcej...
Decyzje
Decyzje

numery naszych decyzji środowiskowych

więcej...

Adres


Polska Korporacja Recyklingu
sp. z o.o.


20-234 Lublin
ul.Metalurgiczna 15c
NIP: 9462513135
REGON: 060131617
BDO: 000000198

Kontakt


tel./fax (81) 74 85 250
tel. kom. 601 190 142
email: info@pkrecykling.pl

Zgłoszenia odbioru elektrośmieci:
tel. (81) 74 55 200

stopka
pkr,tuv klaster odpadowy, krajowy klaster kluczowy

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu, a także System Certyfikacji KZR INiG. Jest to globalny systemem certyfikacji, który wdrożył zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
KNR Green to certyfikat który potwierdza zgodność z wymaganiami prawnymi i jakościowymi stawianymi przez rynek surowców wtórnych
Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że spełniamy najwyższe wymagania stawiane europejskim firmom zajmującym się recyklingiem tworzyw sztucznych odpadów pokonsumpcyjnych.