Projekty z programu
inteligentny rozwój

Projekty z Programu Inteligenty Rozwój

Nazwa Beneficjenta:
"Polska Korporacja Recyklingu" Sp. z o. o.

tytuł projektu:
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. w Lublinie w celu wzmocnienia innowacyjnej gospodarki recyrkulacyjnej.

krótki opis projektu:
Celem Projektu jest inwestycja w utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. w Lublinie dla wzmocnienia innowacyjnej gospodarki recyrkulacyjnej u Wnioskodawcy jak i dla całego obszaru (w tym przede wszystkim województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i mazowieckie) objętego zasięgiem działalności Wnioskodawcy. Przedmiot Projektu dotyczy inwestycji początkowej w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, w którym wydzielone w strukturze organizacyjnej centrum badawczo-rozwojowe będzie funkcjonować poprzez współdziałanie wyspecjalizowanych nowych działów:

1) zaplecza projektowego dla technologii automatyzacji i optymalizacji segregacji odpadów i ich frakcji, w szczególności odpadów pochodzących z gospodarstw domowych;

2) zaplecza laboratoryjnego dla procesów badawczych w zakresie odzysku i recyklingu metali ze złomu elektronicznego metodami hydrometalurgicznymi oraz bio-metalurgicznymi, morfologii odpadów i ich frakcji oraz ich właściwości fizyko-chemicznych.

3) zaplecza testowego dla zaprojektowanych nowych technologii w celu zwiększenia efektywności przetwarzania odpadów w procesach odzysku i recyklingu;

W Projekcie przewiduje się jako wiodącą innowację procesową, ponieważ prowadzone prace badawcze będą związane z opracowaniem technologii dla optymalizacji i automatyzacji procesów segregacji odpadów oraz separacji frakcji materiałowych w gospodarce odpadami pochodzących z gospodarstw domowych. Uzyskanie wsparcia w ramach konkursu umożliwi utworzenie infrastruktury potrzebnej do przeprowadzenia przez Wnioskodawcę zaplanowanych w agendzie badawczej prac badawczo-rozwojowych oraz efektywne przygotowanie Wnioskodawcy do wdrożenia jej rezultatów.

Numer Projektu: POPW.01.03.01-IP.01-00-001/19

Wartość Projektu: 4.990.100 zł

Wartość dofinansowania: 3.475.570 zł

stopka

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu.
Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane:
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.