RE-ABSORBENT OIL

RE-ABSORBENT OIL* to sorbent granulowany służący do zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałych i z powierzchni wód.

Powstał on w procesie głębokiego recyklingu pianki poliuretanowej PUR, która została odzyskana z lodówek poddanych recyklingowi w Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Polskiej Korporacji Recyklingu.

Sorbent to jeden z odzyskanych surowców w  100% z recyklingu.

Strona produktu: www.reabsorbentoil.pl


r-PS (HIPS)

r-PS to re-granulat polistyrenu wysokoudarowego, który został odzyskany podczas zaawansowanego procesu recyklingu urządzeń chłodniczych w Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektycznego i Elektronicznego Polskiej Korporacji Recyklingu w Lublinie.
Produkt sprzedawany jest w worku typu BigBag.

  Właściwości produktu:
 • Masowy współczynnik płynięcia(MFI):
  4-5,5g/10min [PN-EN ISO 1133:2006]
 • Gęstość nasypowa: 600g/dm3
 • Granulacja: 2,5-4,0 mm
 • Przeznaczenie: wytłaczanie/wtrysk
 • Kolor: dowolne kolory
  Typowe zastosowania:
 • Wnętrze lodówek
 • Detale
 • Elementy wykończenia i dekoracji
 • Panele reklamowe
 • Elektronika
stopka
pkr,tuv klaster odpadowy, krajowy klaster kluczowy

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu, a także System Certyfikacji KZR INiG. Jest to globalny systemem certyfikacji, który wdrożył zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
KNR Green to certyfikat który potwierdza zgodność z wymaganiami prawnymi i jakościowymi stawianymi przez rynek surowców wtórnych
Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że spełniamy najwyższe wymagania stawiane europejskim firmom zajmującym się recyklingiem tworzyw sztucznych odpadów pokonsumpcyjnych.