Recykling
odpadów kablowych

Recykling odpadów kablowych:

Polska Korporacja Recyklingu jest recyklerem dla następującego kodu odpadu:

 16  01  99  I kabel samochodowy
 16  02  16  I kabel ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wystawiamy zaświadczenia o odzysku i recyklingu! W celu nawiązania z nami współpracy w zakresie dostarczania/odbioru w/w odpadów prosimy o kontakt telefoniczny: 81 748-52-50 lub pod adresem mail'owym: info@pkrecykling.pl

stopka

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu.
Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane:
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.