Niszczenie nośników pamięci
i papierowych dokumentów
archiwalnych

Niszczenie nośników pamięci i
papierowych dokumentów archiwalnych

Proponujemy Państwu usługę niszczenia nośników pamięci i papierowych dokumentów archiwalnych.*
Usługa wykonywana jest na maszynach rozdrabniających: ZERMA Shredder Type ZSS2000 lub UNTHA RS50, które zapewniają maksimum pewności, że dokumenty i nośniki pamięci, powierzone naszej firmie, zostaną bezpowrotnie zniszczone, a żadne informacje odtworzone. Poddane procesowi rozdrabniania dokumenty i nośniki pamięci otrzymują postać nieregularnych skrawków i stają się jednym ze składników paliwa alternatywnego.

W celu potwierdzenia wykonania usługi wystawiamy dokumenty:

  • Protokół zniszczenia
  • Oświadczenie o poufności pracownika przeprowadzającego zniszczenie

Dzięki posiadaniu wdrożonych i certyfikowanych: Systemu Zarządzania Jakością   ISO 9001 : 2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 : 2015, Europejskiego System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82) jesteśmy gwarantem bezpiecznego dla środowiska przeróbu, odzysku i recyklingu powierzonych nam odpadów, zgodnych z obowiązującymi przepisami polskimi oraz Dyrektywami Unii Europejskiej.

* Na życzenie, proces może zostać udokumentowany fotograficznie.
Istnieje możliwość przeprowadzenia zniszczenia w obecności Państwa przedstawiciela.

stopka
pkr,tuv klaster odpadowy, krajowy klaster kluczowy

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu, a także System Certyfikacji KZR INiG. Jest to globalny systemem certyfikacji, który wdrożył zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
KNR Green to certyfikat który potwierdza zgodność z wymaganiami prawnymi i jakościowymi stawianymi przez rynek surowców wtórnych
Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że spełniamy najwyższe wymagania stawiane europejskim firmom zajmującym się recyklingiem tworzyw sztucznych odpadów pokonsumpcyjnych.