Projekt CSR dla rozwoju
Polskiej Korporacji Recyklingu

Dokumenty Projektu CSR dla rozwoju
Polskiej Korporacji Recyklingu

Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o. w Lublinie - realizuje projekt(umowa 16/SPPW/DPP/2013)
"CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu" Projekt współfinansowany jest przez:

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego  programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi.

W ramach projektu wykonaliśmy i wdrażamy między innymi:

1. Audyt Środowiskowy w ramach CSR szansą rozwoju dofinsowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy dla procesu technologicznego w firmie Polska Korporacja Recyklingu z uwzględnieniem cyklu życia wyrobu (LCA)
- Część I - Opracowanie metodyki LCA dla procesu technologicznego
Pobierz PDF

2. Audyt Środowiskowy w ramach CSR szansą rozwoju dofinsowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy dla procesu technologicznego w firmie Polska Korporacja Recyklingu z uwzględnieniem cyklu życia wyrobu (LCA)
- Część II - Analiza LCA dla procesu technologicznego
Pobierz PDF

3. Analiza potrzeb szkoleniowych i stworzenie programu szkoleniowego
Pobierz PDF

4. System ocen okresowych pracowników
Pobierz PDF

5. Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polskiej Korporacji Recyklingu sp. z o.o. 2013-2014 (CSR)
Pobierz PDF

6. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polskiej Korporacji Recyklingu sp. z o.o.
Pobierz PDF

W oparciu o opracowane procedury w zakresie gospodarowania odpadami w procesie przetwarzania, odzysku i recyklingu, wprowadzamy katalog działań dla pełnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz Europejskiego Schematu Ekozarządzania Audytu (EMAS)(ang. Eco-Managment and Audit Scheme)

stopka
pkr,tuv klaster odpadowy, krajowy klaster kluczowy

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu, a także System Certyfikacji KZR INiG. Jest to globalny systemem certyfikacji, który wdrożył zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
KNR Green to certyfikat który potwierdza zgodność z wymaganiami prawnymi i jakościowymi stawianymi przez rynek surowców wtórnych
Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że spełniamy najwyższe wymagania stawiane europejskim firmom zajmującym się recyklingiem tworzyw sztucznych odpadów pokonsumpcyjnych.