Przetargi i Zamówienia

Przetargi i Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe nr 01/U/2018 na wykonanie posadzki żywicznej ok(270m2) w ramach dostosowywania obiektu do wymogów prowadzonej inwestycji
Pobierz plik (pdf)


Rozstrzygnięcie w sprawie zapytania ofertowego nr 01/2018
Pobierz plik (docx)

Rozstrzygnięcie w sprawie zapytania ofertowego nr 02/2018
Pobierz plik (docx)

1. Zapytanie ofertowe nr 01/2018 na dostawę Separatora Magnetycznego, bębnowego o wysokiej indukcyjności (5000-6000 GS) - sztuk 1 (jeden)
termin: 07.02.2018 09-02 2018 *
*(zmiany terminu dokonano ze względu na “wymogi techniczne związane z ogłoszeniem w bazie konkurencyjności prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.”)
Pobierz PDF(SKAN)

2. Zapytanie ofertowe 02/2018 na dostawę kruszarki młotkowej z systemem inertyzacji mieszaniną mgłowo-azotową.
termin: 15.02 2018
Formularz ofertowy kruszarka młotkowa v.03 (doc - 1,2Mb)

Zapytanie ofertowe kruszarka młotkowa v_końcowa (PDF - 2Mb)

Kruszarka młotkowa _załącznik nr1 opis przedmiotu zamówienia (PDF - 3Mb)

1. Opracowanie systemu ocen okresowych pracowników
termin: 28.03.2014.
Pobierz PDF (SKAN)

2. Opracowanie Analizy potrzeb szkoleniowych wraz ze stworzeniem programu szkoleniowego
- termin: 28.03.2014r.
Pobierz PDF (SKAN)

3. Opracowanie
a.) Audytu środowiskowego dla procesu technologicznego w firmie Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. z uwzględnieniem całego cyklu życia wyrobu(Life Cycle Assessment - LCA) -
Część 1 - opracowanie metodyki LCA dla procesu technologicznego

- termin: 28.04.2014r.
b.) Audytu środowiskowego dla procesu technologicznego w firmie Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. z uwzględnieniem całego cyklu życia wyrobu(Life Cycle Assessment - LCA) -
Część 2 - Analiza LCA dla procesu technologicznego

- termin: 28.04.2014r.
Pobierz PDF SKAN)

4. Opracowanie programu komunikacji społecznej w zakresie nowatorskiej strategii CSR
- termin: 30.04.2014r.
Pobierz PDF (SKAN)

5. Opracowanie wdrożenie systemu zarządania środowiskowego
- termin: 19.05.2014r.
Pobierz PDF (SKAN)

6. Opracowanie Raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa
- termin: 28.05.2014r.
Pobierz PDF (SKAN)

7. Opracowanie programu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
- termin: 29.05.2014r.
Pobierz PDF (SKAN)

8. Opracowanie Raportu dla Polskiej Korporacji Recyklingu: Budowa kultury społecznej odpowiedzialności biznesu
- termin: 29.05.2014r.
Pobierz PDF (SKAN)

9. "Dostawę i roboty demontażowo-montażowe polegające na wymianie istniejących otworów okiennych(okien) zewnętrznych, w ramach stalowych na otwory okienne w ramach z PCV, izolowane termicznie o współczynniku przenikania - U=1,4W/m2*K"
- termin: 06.10.2014r.
Pobierz PDF (SKAN)

10. "Dostawę i roboty demontażowo-montażowe polegające na dociepleniu istniejących ścian zewnętrznych budynku przemysłowego wełną mineralną o grubości 150mm o współczynniku przewodzenia (Alfa)=0,04W/m*K(z zastosowaniem paneli elewacyjnych zewnętrznych)"
- termin: 06.10.2014r.
Pobierz PDF (SKAN)

stopka
pkr,tuv klaster odpadowy, krajowy klaster kluczowy

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu, a także System Certyfikacji KZR INiG. Jest to globalny systemem certyfikacji, który wdrożył zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
KNR Green to certyfikat który potwierdza zgodność z wymaganiami prawnymi i jakościowymi stawianymi przez rynek surowców wtórnych
Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że spełniamy najwyższe wymagania stawiane europejskim firmom zajmującym się recyklingiem tworzyw sztucznych odpadów pokonsumpcyjnych.