Surowce z Recyklingu

Tworzywa sztuczne
Produkty zostały wytworzone podczas wieloetapowego procesu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z wprowadzonymi procedurami wewnątrzzakładowymi. Podział tworzyw wg rodzaju został wykonany na sorterach światowego lidera produkcji maszyn do recyklingu Tomra Sorting GmbH za pomocą czujuników bliskiej podczerwieni (NIR). Z tworzyw sztucznych zostały wydzielone frakcje zwierające uniepalniacze za pomocą sortera firmy Tomra Sorting GmbH - XRT, którego działanie oparte jest na fluorescencji rentgenowskiej. Wytwarzane partie są badane pod kątem zgodności i jakości, frakcje są jednorodne i powtarzalne

polipropylen talkowany PP

polipropylen PP

polistyren transparentny PS

ABS

Zdjęcia przedstawiają produkty znajdujące się aktualnie w naszej ofercie. Oferta jest aktualizowana miesięcznie!
W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie
oferowanych produktów prosimy o kontakt pod numerem telefonu lub adresem mailowym:
+48 607 300 554 I produkty@pkrecykling.pl

Metale

Strzęp metali żelaznych i nieżelaznych został wytworzony podczas wieloetapowego procesu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z wprowadzonymi procedurami wewnątrzzakładowymi. Wyseparowane metale zostały poddane badaniom jakościowym. Frakcja metali nie zawiera materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, poddana jest badaniom pod kątem promieniowania. Wystawiamy świadectwo pochodzenia produktu.

stal chromowa Cr

stal nierdzewna CrNi

granulat miedziany Cu

aluminium odlew Al

aluminium plastyka Al

Zdjęcia przedstawiają produkty znajdujące się aktualnie w naszej ofercie. Oferta jest aktualizowana miesięcznie!
W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie
oferowanych produktów prosimy o kontakt pod numerem telefonu lub adresem mailowym:
+48 607 300 554 I produkty@pkrecykling.pl

stopka
pkr,tuv klaster odpadowy, krajowy klaster kluczowy

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu, a także System Certyfikacji KZR INiG. Jest to globalny systemem certyfikacji, który wdrożył zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
KNR Green to certyfikat który potwierdza zgodność z wymaganiami prawnymi i jakościowymi stawianymi przez rynek surowców wtórnych
Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że spełniamy najwyższe wymagania stawiane europejskim firmom zajmującym się recyklingiem tworzyw sztucznych odpadów pokonsumpcyjnych.

f