Odbiór odpadów
ZSEiE

Odbiór Opadów:

Odpady elektryczne i elektroniczne są jednymi z najbardziej złożonych substancji z jakimi mamy do czynienia. Dlatego też, aby odpowiednio z nimi postępować należy posiadać stosowną wiedzę oraz odpowiednią technologię i doświadczenie jak również odpowiednie decyzje w zakresie gospodarki odpadami.

Zapewniamy:

  • odbiór tego typu odpadów bez względu na ilości i odległość
  • bezpieczny dla środowiska przerób, odzysk i recykling zgodny z obowiązującymi przepisami polskimi oraz Unii Europejskiej.

Ustawa o odpadach oraz Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na różne podmioty działające na rynku obowiązek selektywnej zbiórki zużytego sprzętu i następnie przekazywania go posiadającym odpowiednie zezwolenia zakładom przetwarzania.

Dla każdego podmiotu (sklepy, gminy, firmy zbierające, przedsiębiorstwa będące wytwórcami odpadów) posiadamy kompletną ofertę.

Prosimy o kontakt z nami w celu nawiązania współpracy: info@pkrecykling.pl

stopka

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu.
Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane:
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.