Odbiór
źródeł światła

Odbiór Źródeł Światła

Możemy przyjąć od Państwa dowolną ilość źródeł światła do utylizacji zarówno płatnie jak i bezpłatnie.

Płatny odbiór źródeł światła:
  • Posiadacz odpadów ponosi opłatę (opłata ustalana indywidualnie) za odebrane źródła światła (z wyłączeniem lamp typu solar) kiedy:
    • ilość odebranych źródeł światła w stosunku do masy przekazanych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (innych niż źródła światła) nie będzie zgodna z warunkami bezpłatnego odbioru, opisanymi powyżej
    • Zakład Przetwarzania odbierze wyłącznie źródła światła.
  • Posiadacz odpadów ponosi opłatę za lampy typu solar (opłata ustalana indywidualnie).
  • Źródła światła uszkodzone w stopniu znacznym (stłuczka) mogą być przekazane do Zakładu Przetwarzania wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i wyłącznie za opłatą ze strony Posiadacza odpadów (opłata ustalana indywidualnie).
  • W przypadku płatnych odbiorów świetlówek, do kosztów utylizacji, określonych powyżej, Zakład Przetwarzania doliczy aktualny koszt transportu.

Bezpłatny odbiór źródeł światła:
  • do każdych 10 kg przekazywanych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (za wyjątkiem źródeł światła) Zakład Przetwarzania może odebrać bezpłatnie 1 szt. źródła światła ( z wyłączeniem lamp typu solar).

stopka

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu.
Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane:
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.