Dotacja na kapitał obrotowy dla
Firmy Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o.

Dotacja na kapitał obrotowy dla
Firmy Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta:
"Polska Korporacja Recyklingu" Sp. z o. o.

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o.

krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Numer Umowy:

POPW.01.05.00-06-0046/20-00

Wartość Projektu: 291 875 , 31 zł

Wartość dofinansowania: 291 875 , 31 zł

Program operacyjny
 POPW.00.00.00  Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa
 POPW.01.00.00  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie
 POPW.01.05.00.  Dotacje na kapitał obrotowy

stopka

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu.
Logo United Registrar of Systems Limited oraz UKAS Tick & Crown potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane:
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.