Dotacja na kapitał obrotowy dla
Firmy Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o.

Dotacja na kapitał obrotowy dla
Firmy Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta:
"Polska Korporacja Recyklingu" Sp. z o. o.

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o.

krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Numer Umowy:

POPW.01.05.00-06-0046/20-00

Wartość Projektu: 291 875 , 31 zł

Wartość dofinansowania: 291 875 , 31 zł

Program operacyjny
 POPW.00.00.00  Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa
 POPW.01.00.00  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie
 POPW.01.05.00.  Dotacje na kapitał obrotowy

stopka
pkr,tuv klaster odpadowy, krajowy klaster kluczowy

Logo TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdza, że organizacja posiada wdrożone i certyfikowane: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Zarządzania Jakością – Utrata Statusu Odpadu, a także System Certyfikacji KZR INiG. Jest to globalny systemem certyfikacji, który wdrożył zbiór wymagań, które muszą być spełnione, aby produkcja biopaliw mogła być uznana za zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Logo EMAS potwierdza, że Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82)

* - Polska Korporacja Recyklingu jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego.
KNR Green to certyfikat który potwierdza zgodność z wymaganiami prawnymi i jakościowymi stawianymi przez rynek surowców wtórnych
Certyfikat EuCertPlast potwierdza, że spełniamy najwyższe wymagania stawiane europejskim firmom zajmującym się recyklingiem tworzyw sztucznych odpadów pokonsumpcyjnych.